Categories
Uncategorized

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออะไร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นคำที่เคยเรียกกันว่าอาหารเสริมซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นโดยมีส่วนประกอบเป็นสารอาหารกินเข้าไปจะช่วยการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติเหมือนกับสารอาหารที่ได้จากเมื่ออาหารที่กินอยู่เป็นประจำแต่จัดเตรียมผลิตให้สำเร็จรูปพร้อมใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นแคปซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยรักษาโรคได้จริงหรือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารชนิดหนึ่งไม่ใช่ยาจึงไม่มีผลการรักษาโรคต่างๆให้บรรเทาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคปวดข้อ โรคเกาต์ โรคภูมิแพ้

จึงอาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาผมไม่ได้ผลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บดังเช่นยารักษาโรค

การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่ารักษาโรคต่างๆได้จริงหรือ

ตามโทรทัศน์โดยเฉพาะถ่ายทอดผ่านดาวเทียมและอินเตอร์เนทจะพบการโฆษณาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นจำนวนมากและอวดอ้างสรรพคุณ ว่าสามารถรักษาโรคนั้นโรคนี้ให้หายได้ภายใน 5 ถึง 7 วันพร้อมยกตัวอย่างผู้ป่วยปลอมมาแสดงให้เห็นว่าเคยป่วยจากโลกนี้เมื่อใช้ไปซักระยะ อาการก็จะดีขึ้นและหายไปเป็นปกติ 

เเง่คิดก่อนจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

  • หากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช้ได้ผลดีจริงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องนำไปใช้ในการรักษาแล้ว
  • หากผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมดีจริงก็คงขออนุญาตจากทางราชการจดทะเบียนเป็นยาเรียบร้อยแล้ว
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาเกินจริง มีรายงานการจับกุมให้พบเห็นสม่ำเสมอ
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจริงหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *